Język
Deutsch | Polski
E-mail
biuro@rotkel.de
Telefon
+49 30 44 73 50 54

Korekta tekstów naukowych

Korekta tekstów naukowych obejmuje poprawę błędów ortograficznych, gramatycznych oraz typograficznych, a także ujednolicenie terminologii.

Zakres naszych usług obejmuje:

Prace naukowe

 • ✔ prace semestralne i zaliczeniowe
 • ✔ prace licencjackie
 • ✔ prace magisterskie
 • ✔ prace dyplomowe
 • ✔ prace doktorskie
 • ✔ prace habilitacyjne

Rozprawki, eseje itd.

 • ✔ referaty
 • ✔ artykuły naukowe
 • ✔ streszczenia, handouty

Monografie i prace zbiorowe

 • ✔ publikacje konferencyjne
 • ✔ dzieła zbiorowe
 • ✔ publikacje jubileuszowe
 • ✔ podręczniki i skrypty
Co korygujemy?

Aparat naukowy

Przy­pi­sy, bi­blio­gra­fię, mar­gi­na­lia itd. spraw­dza­my ze szcze­gól­ną do­kła­dno­ścią. Te ele­men­ty tekstu charakteryzują się specyficzną strukturą i nie­jedno­krotnie za­wie­ra­ją naj­więcej błę­dów. Dla­te­go też dużo uwagi poświęcamy po­praw­nej pi­sow­ni i jedno­litości zapisu.

Cytaty

Cytaty sprawdzamy pod kątem poprawnej pisowni i interpunkcji. W same cytaty oczywiście nie ingerujemy, zwracamy za to uwagę na zawarte w nich błędy, które mogą się np. wkradnąć przy przepisywaniu żródeł. Ściśle rzecz biorąc sprawdzamy poprawność i jednolitość w użyciu cudzysłowia, cytatu w cytacie, znaków opuszczenia, uzupełnień czy też podkreśleń.

Nasze usługi:

 • ✔ korekta według nowej i starej pisowni
 • ✔ korekta i ujednolicenie typografii
 • ✔ weryfikacja aparatu naukowego


Jak korygujemy?

Word, OpenOffice, LaTeX czy wersja na papierze?

Podczas adiustacji Pańskiego tekstu korzystamy z profesjonalnych i uznanych w branży procesorów oraz edytorów tekstu. Przyjmujemy także teksty napisane w LateX-u. Na życzenie zapiszemy dosłany dokument jako plik z rozszerzeniem TeX.

Zaufanie dzięki przejrzystości

Możemy śmiało zaznaczyć, że klienci nam ufają, o czym świadczą pozytywny rezonans oraz rekomendacje naszych usług. Służymy radą i pomocą, starając się wyjść naprzeciw nawet w pozornie najtrudniejszych sytuacjach. Według nas autor winien mieć zawsze prawo do podjęcia ostatecznej decyzji. Wszystkie naniesione przez nas poprawki w tekście są dla naszych klientów w zupełności przejrzyste.

Nasze atuty to:

 • ✔ Profesjonalizm w działaniu
 • ✔ indywidualne podejście
 • ✔ wysoka jakość świadczonych usług
 • ✔ realizacja tłumaczeń w zespołach 2-osobowych
 • ✔ konkurencyjne ceny i atrakcyjne rabaty
Cennik

Naukowcy, wydawnictwa, przedsiębiorstwa

W przypadku wszystkich pozostałych klientów oraz instytucji cenę za zlecenia ustalamy według stawki za roboczogodzinę.

Nasz cennik dotyczący korekty tekstów:

35,00 Euro
(z ... % VAT)
za roboczogodzinęZainteresowani są Państwo wyceną?
Prosimy napisać do nas!Jak wygląda realizacja zlecenia?

Formularz kontaktowy


Nazwisko:


Imię:


E-mail:


Wiadomość:


Dodaj dokument:Najczęściej stawiane pytania

Czy mam możliwośc śledzenia zmian?

Oczywiście! Zamówienie realizujemy w sposób przejrzysty, przeważnie za pomocą Word lub podobnych edytorów tekstu. Teksty korygujemy z reguły po włączeniu funckji "śledź zmiany", pozwalającą na bieżącą weryfikację nanoszonych przez nas poprawek i komentarzy. Co więcej adiustujemy również teksty napisane w LateX-u. Pierwsze korektury nanosimy na wydruku lub rękopisie, oznaczając kolorem poprawę i zmianę tekstu. Na życzenie zapisujemy naniesione poprawki do pliku TeX.

 Free Contact Form