Język
Deutsch | Polski
E-mail
biuro@rotkel.de
Telefon
+49 30 44 73 50 54

Impressum

Aspekty prawne

Adres biura

ROTKEL Textwerkstatt
Schivelbeiner Str. 19
10439 Berlin
Niemcy

Telefon:
+49 30 44 73 50 54

E-Mail:
biuro@rotkel.de

Internet:
www.rotkel.de

Numer identyfikacji podatkowej:
31/472/63365

Osoba odpowiedzialna za treść informacji zgodnie z §5 niemieckiej ustawy o telemediach (niem. TMG ):
Jaroslaw Piwowarski


Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej zostały przygotowane z największą starannością. Pomimo starannej kontroli zamieszczonych informacji nie przejmujemy odpowiedzialności za treści zawarte na zewnętrznych portalach. Za treści stron połączonych linkami odpowiadają wyłącznie ich operatorzy. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej firmy ROTKEL służą wyłącznie celom informacyjnym.

Wskazówki odnośnie prawa autorskiego

Treści zawarte na stronach internetowych www.rotkel.de, www.rotkel.pl oraz www.rotkel.com są chronione prawem autorskim. Teksty, ilustracje, odsyłacze oraz układ graficzny powyżej wymienionych stron internetowych podlegają ochronie prawem autorskim oraz innym przepisom prawnym chroniących własność intelektualną. Wszelkiego rodzaju korzystanie z zawartych na tych stronach informacji, również w formie fragmentów, bez uprzedniej zgody pisemnej firmy ROTKEL, stanowi zawinione naruszenie praw autorskich i może pociągnąć za sobą konsekwencje prawne. Dotyczy to wszelkiej formy przetwarzania, powielania oraz rozpowszechniania treści, obojętnie w jakiej formie, w szczególności z wykorzystaniem sieci elektronicznych i systemów informatycznych.

Ochrona danych

Korzystanie z niniejszej strony internetowej jest z zasady możliwe bez uprzedniego wprowadzenia danych osobowych lub handlowych. Pobranie danych osobowych (np. nazwiska, adresu pocztowego czy też adresu e-mail) ma wyłącznie charakter dobrowolny. Bez zgody użytkownika dane osobowe pobrane podczas korzystania z niniejszej strony nie będą udostępniane osobom trzecim. Wyjątek stanowi realizacja usługi.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż przesyłanie danych w systemach informatycznych jest zawsze w pewnym stopniu obarczone ryzykiem bezpieczeństwa i ich ochrona przed nieupoważnionym dostępem jest niemożliwa.

Jednocześnie nie wyrażamy zgody na korzystanie z opublikowanych na naszych stronach danych kontaktowych w celach marketingowych. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji zastrzegamy sobie prawo podjęcia stosownych czynności prawnych w celu ochrony przed niechcianą korespondencją.

Google Analytics

Poniższe strony korzystają z narzędzi analityki internetowej (ang. Google Analytics). Analityka internetowa wykorzystuje niewielkie pliki tekstowe (tzn. cookies), które są wysyłane przez serwer przeglądarki a następnie zapisywane na stronie użytkownika, najczęściej na twardym dysku. Stworzone w ten sposób informacje odnośnie korzystania z danej strony internetowej (wraz z adresem IP) są zapisywane a następnie transmitowane do serwera Google’a w USA. Zgromadzone informacje służą tworzeniu danych statystycznych opisujących aktywność użytkowników stron. W szczególnych warunkach, przede wszystkim w sytuacjach prawnych , zgromadzone w głównym serwerze Google’a dane są udostępniane osobom trzecim. W żadnym wypadku nie zachodzi łączenie adresu IP z innymi danymi zapisanymi przez Google. Odpowiednie ustawienie przeglądarki uniemożliwi instalację plików cookies. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że usunięcie plików cookies z komputera może pociągnąć za sobą wadliwe funkcjonowanie strony. Korzystając z poniższych stron oznacza automatyczne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w opisany powyżej sposób oraz w wyżej wymienionym celu.

Korzystanie z Facebook Social Plugins

Poniższa strona internetowa wykorzystuje Social Plugins serwisu społecznościowego Facebook. Wtyczki (plugin) oznaczone są logo Facebook lub zawierają dodatkowo aneks „Facebook Social Plugin”. Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej zawierającej wtyczkę (plugin), przeglądarka użytkownika tworzy automatycznie połączenie z serwerem Facebooka. Treść wtyczki zostaje bezpośrednio przeniesiona z Facebooka do przeglądarki użytkownika a następnie wgrana na stronę internetową. Wgranie wtyczek oznacza przesłanie informacji do Facebooka na temat korzystania z danej strony. Jeśli użytkownik zalogował się wcześniej na stronie Facebook, to wejście na każdą inną stronę internetową zostanie odnotowane w profilu konta użytkownika Facebook. W przypadku interakcji wtyczek, np. po naciśnięciu klawisza „Podoba mi się” lub po oddaniu komentarza, odpowiednie informacje zostaną bezpośrednio przesłane z przeglądarki użytkownika do serwera Facebooka a następnie zapisane. Dalsze informacje odnośnie celu i zakresu pobrania danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook oraz informacje dotyczące praw użytkownika oraz możliwości ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w rubryce „Wskazówki odnośnie chrony danych” na stronie Facebook.

Jeśli Państwo nie życzą sobie gromadzenia danych osobowych przez Facebook podczas odwiedzania naszej strony internetowej, wystarczy przed wejściem na naszą stronę wylogować się na stronie Facebook.

Zastosowanie Plugins w serwisie Google+

Poniższa strona internetowa korzysta z funkcji «+1» serwisu społecznościowego Google Plus. Przycisk ten można rozpoznać po znaku «+1» na białym lub czerwonym tle. Podczas wizyty naszej strony internetowej zawierającej podobny przycisk, przeglądarka użytkownika tworzy automatycznie połączenie z serwerem Google’a. Treść przycisku «+1» zostaje bezpośrednio przesłana z serwera Google’a do serwera użytkownika a następnie wgrana na stronę internetową. Dlatego też nie mamy żadnego wpływu na zasięg danych pobieranych przez serwer Google’a podczas wgrywania treści przycisku. Według oficjalnej wersji Google’a naciśnięcie tego przycisku oznacza pobranie danych osobowych użytkownika. Jedynie w przypadku użytkowników uprzednio zalogowanych następuje pobranie i przetworzenie danych osobowych włącznie z adresem IP. Dalsze informacje odnośnie celu oraz zakresu pobierania danych oraz dalszego przetwarzania oraz wykorzystywania danych przez Google’a oraz informacje dotyczące praw użytkownika oraz możliwości ustawień w celu ochrony prywatności zostały zamieszczone w rubryce „Wskazówki odnośnie ochrony danych w związku z korzystaniem z przycisku «+1» ”: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.htm oraz  rubryce FAQ: http://bit.ly/r3Qmer. Jeśli są Państwo użytkownikiem Google Plus i nie życzą sobie gromadzenia danych osobowych przez Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej oraz tworzenia połączeń z Państwa danymi osobowymi zapisanymi na stronie Google, wystarczy przed wejściem na naszą stronę internetową wylogować się na stronie Google Plus

Klauzula salwatoryjna

W przypadku, gdy fragmenty lub poszczególne sformułowania powyższego dokumentu częściowo lub całościowo okażą się niezgodne z obowiązującym stanem prawnym, nie uchybia to ważności treści pozostałych fragmentów.