Język
Deutsch | Polski
E-mail
biuro@rotkel.de
Telefon
+49 30 44 73 50 54

Redakcja tekstów niemieckich

Redakcja tekstów niemieckojęzycznych jest rzeczą niebagatelną, wymagającą precyzji, a zarazem szybkości.

Zakres naszych usług obejmuje:

Prace naukowe

 • ✔ prace semestralne i zaliczeniowe
 • ✔ prace licencjackie
 • ✔ prace magisterskie
 • ✔ prace dyplomowe
 • ✔ prace doktorskie
 • ✔ prace habilitacyjne

Rozprawki, eseje itd.

 • ✔ referaty
 • ✔ artykuły naukowe
 • ✔ streszczenia, handouty

Monografie i prace zbiorowe

 • ✔ publikacje konferencyjne
 • ✔ dzieła zbiorowe
 • ✔ publikacje jubileuszowe
 • ✔ podręczniki i skrypty

Życzą sobie Państwo więcej aniżeli korektę tekstu


Co redagujemy?

Aparat naukowy

Przy­pi­sy, bi­blio­gra­fię, mar­gi­na­lia itd. spraw­dza­my ze szcze­gól­ną do­kła­dno­ścią. Te ele­men­ty tekstu charakteryzują się specyficzną strukturą i nie­jedno­krotnie za­wie­ra­ją naj­więcej błę­dów. Dla­te­go też dużo uwagi poświęcamy po­praw­nej pi­sow­ni i jedno­litości zapisu.

Cytaty i ich przytaczanie

Cytaty dosłowne sprawdzamy pod kątem poprawnej pisowni i interpunkcji. Nie ingerujemy w tego typu cytaty, zwracamy jedynie uwagę na (potencjalne) błędy. W odniesieniu do samego cytowania sprawdzamy poprawność i jednolitość użycia cudzysłowia, cytatu w cytacie, znaków opuszczenia, uzupełnień czy też podkreśleń. Ponadto sprawdzamy prawidłowe wprowadzenie cytatów.

Nasze standardy korekty

 • ✔ korekta według nowej i starej pisowni
 • ✔ korekta i ujednolicenie mikrotypografii
 • ✔ korekta aparatu naukowego
 • ✔ Text
 • ✔ Text
 • ✔ Text

Potrzebują Państwo więcej
aniżeli zwykłej korekty tekstu?Jak redagujemy?

Word, OpenOffice, LaTeX czy też wersja na papierze?

Podczas realizacji zleceń korzystamy z procesorów i edytorów tekstu, jak np. Microsoft Word. Dodatkowo wykorzystujemy funkcję nanoszenia poprawek i komentarzy. Dokonujemy również korekty tekstów napisanych w LateX-u. Pierwsze korektury nanosimy na wydruku. Na specjalne życzenie klienta i po uwzględnieniu dodatkowej opłaty zapisujemy naniesione poprawki do pliku TeX.

Zaufanie dzięki przejrzystości

Autor tekstu powinien mieć nie tylko stałe rozeznanie, lecz również prawo do podjęcia ostatecznej decyzji. Wszystkie naniesione przez nas poprawki w tekście są zrozumiałe dla naszych klientów. Utajnione poprawki są obce dla naszego warsztatu pracy.

Nasze standardy odnośnie korekty tekstu

 • ✔ nowa i stara pisownia
 • ✔uwzględnienie zaleceń wydawnictw i innych instytucji naukowych
 • ✔dwustopniowa korekta
 • ✔wszystkie poprawki są zrozumiałe dla klienta

Mają Państwo pytania lub szczególne życzenia?
Prosimy napisać do nas!
Cennik

Naukowcy, instytuty, przedsiębiorstwa

W przypadku wszystkich pozostałych klientów nasze usługi w zakresie korekty językowej tesktów naukowych naliczamy według stawki godzinowej.

Nasz cennik dotyczący korekty tekstów:

35,00 Euro
(inkl. MwSt.)
za roboczogodzinęZainteresowani są Państwo wyceną?
Prosimy napisać do nas!Szybko i bezpiecznie!

Formularz kontaktowy


Nazwisko:


Imię:


E-mail:


Wiadomość:


Dodaj dokument:Najczęściej stawiane pytania

Czy mogę prześledzić naniesione przez Państwo zmiany w tekście?

Oczywiście. Pracujemy w sposób przejrzysty, najczęściej za pomocą Word lub podobnych oprogramowań. Poza tym wykonujemy adiustację po włączeniu funkcji "śledź zmiany", co pozwala kontrolować na bieżąco wykonywane przez nas poprawki i komentarze. Ponadto redagujemy także teksty napisane w LateX-u. Pierwsze korektury nanosimy na wydruku lub rękopisie, oznaczając kolorem poprawę i zmianę tekstu. Na życzenie zapisujemy naniesione poprawki do pliku TeX.

Kiedy i w jakiej formie można się spodziewać wyceny zlecenia?

Wyceny dokonujemy zazwyczaj od razu po dosłaniu materiału. Cennik dla wstępnej orientacji zawarty jest na naszej witrynie, acz jeszcze raz podkreślamy, że wszystkie wpływające zlecenia wyceniamy z osobna. Termin i cena redakcji zależy oczywiście od tematyki i skali trudności tekstów. Wystarczy jedna wiadomość, a przedstawimy Państwu przychylną wszelkim oczekiwaniom ofertę.Free Contact Form